Головна     Абітурієнту     Навчання     Дослідження     Кар'єра     Контакти
http://imt-career.kpi.ua >> Абітурієнту >> Бакалаврат. База - загальна середня освіта >> ...

Підготовка здобувачів вищої освіти

15 АВТОМАТИЗАЦІЯ та ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
152 МЕТРОЛОГІЯ та ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
МЕТРОЛОГІЯ та ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Довідкова інформація

Метрологія - наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності і способах досягнення необхідної точності.

Теоретична метрологія - розділ метрології, предметом якого є розробка фундаментальних основ метрології.

Законодавча метрологія - розділ метрології, предметом якого є встановлення обов’язкових технічних і юридичних вимог до застосування одиниць фізичних величин, еталонів, методів і засобів вимірювання, направлених на забезпечення єдності і необхідності точності вимірювань в інтересах суспільства.

Практична метрологія - розділ метрології, предметом якого є питання практичного застосування розробок теоретичної метрології і положень законодавчої метрології.

Вимірювальна техніка - галузь науки і техніки, предметом якої є вивчення методів, розробка і створення засобів для отримання дослідним шляхом інформації про величини, які характеризують властивості і стани об’єктів дослідження.

Інформаційно-вимірювальна технологія - сукупність методів, виробничих і програмно-технологічних засобів, що об’єднані в технологічний ланцюг, який забезпечує збір, зберігання, обробку, подання і розповсюдження вимірювальної інформації.


Статистика сайту

Зі статистикою відвідуваності сайту можна ознайомитись на сервісі статистики:

Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки (ІВТ) виконує підготовку студентів:
галузь знань АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (шифр галузі - 15)
спеціальність МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА (шифр спеціальності - 152)
спеціалізація МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА,
відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 216 від 29 квітня 2015 року «Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». Постанова чинна з 1 вересня 2015 рокуПро кафедру та спеціальність

Освітньо-кваліфікаційний рівень - БАКАЛАВР

Вступ до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра здійснюється на підставі документу про загальну середню освіту, сертифікату зовнішнього незалежного опитування та інших документів встановлених чинним законодавством України.

Форма навчання – денна за державним замовленням, або на платній основі.

Строк навчання – 3 роки 10 місяців.

Студент, який закінчує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на кафедрі ІВТ НТУУ «КПІ» отримує базову вищу освіту в галузі знань Автоматизація та приладобудування (шифр галузі - 15) за спеціальністю Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (шифр спеціальності - 152) та здобуває кваліфікацію бакалавр за спеціалізацією Метрологія та вимірювальна техніка.

Диплом бакалавра надає права:
  - Академічні права (подальше професійне навчання) - отримання повної вищої освіти за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка та здобуття кваліфікації магістр.
  - Професійні права - робота за фахом.

Більше інформації в розділі Кар’єра >>

Умови вступу на навчання

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), вступних екзаменів, творчіх конкурсів, вагові коефіцієнти:

  • українська мова та література - ваговий коеф. 0,2; мінімальна кількість балів 100;
  • математика - ваговий коеф. 0,5; мінімальна кількість балів 125, за умови що з фізики або іноземної мови не менше 100, або мінімальна кількість балів 100, за умови що з фізики або іноземної мови не менше 125;
  • фізика або іноземна мова - ваговий коеф. 0,2; мінімальна кількість балів 125, за умови що з математики не менше 100, або мінімальна кількість балів 100, за умови що з математики не менше 125;
  • середній бал атестата - ваговий коеф. 0,05;
  • додатковий бал сертифіката ФДП - ваговий коеф. 0,05;
  • максимальний конкурсний бал - 200.

Особливості вступу у 2018 році

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1287 від 19 вересня 2017 р., встановити в 2018 році:

  • зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, проводитиметься з 22 травня до 13 червня;

Більше інформації на сайті Міністерства освіти та науки України за посиланням >>

02 липня ... 25 липня 2018 р., 18:00 - Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту.

12 липня 2018р. - Початок прийому заяв та документів.

20 липня 2018 р., 18:00 - Останній термін прийому заяв від абітурієнтів, які вступатимуть на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.

26 липня 2018 р., 18:00 - Останній термін прийому заяв від абітурієнтів, які вступатимуть на основі сертифікатів ЗНО.

14 липня ... 26 липня 2018 р. - Вступні випробування.

01 серпня 2018 р. - Оприлюднення рейтингових списків вступників (автоматичний розподіл бюджетних місць), які будуть вступати на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, із зазначенням рекомендованих до зарахування.

до 06 серпня 2018 р. (не пізніше 18:00 години) - Вступники, які отримають рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення.

07 серпня 2018 р. (не пізніше 12:00 години) - Зарахування вступників на навчання, які вступатимуть за державним або регіональним замовленням.

18 серпня 2018 р. - Переведення на вакантні бюджетні місця.

30 вересня 2018 р. - Зарахування на контракт.

Загалом, вступники зможуть подати не більше дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення та не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв для участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб обмежуватись не буде.

Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі вступники зазначатимуть у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для конкурсного відбору вступників, які вступатимуть на основі повної загальної середньої освіти будуть зараховані бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (перший предмет), математики, історії України або біології за вибором вищого навчального закладу (другий предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться ЗНО або творчого конкурсу (третій предмет).

Вищі навчальні заклади самостійно визначатимуть мінімальне значення кількості балів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

Більше інформації на сайті Міністерства освіти та науки України за посиланням >>

В термінах щодо вступу можливі зміни. Будь ласка слідкуйте за термінами на сайтах приймальної комісії НТУУ "КПІ".

Більше інформації на сайті НТУУ "КПІ" за посиланням >>

та сайті приймальної клмісії НТУУ "КПІ" за посиланням >>

Інформаційні матеріали:

 Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (206 kB)

© 2010-2022  Кафедра ІВТ, факультет АКС, НТУУ «КПІ». Використання будь-якої частини даного Web-сайту передбачає обов’язкове посилання на нього