Головна     Абітурієнту     Навчання     Дослідження     Кар'єра     Контакти
http://imt-career.kpi.ua >> Абітурієнту >> Історія кафедри >> ...

Підготовка здобувачів вищої освіти

15 АВТОМАТИЗАЦІЯ та ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
152 МЕТРОЛОГІЯ та ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
МЕТРОЛОГІЯ та ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Довідкова інформація

Метрологія - наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності і способах досягнення необхідної точності.

Теоретична метрологія - розділ метрології, предметом якого є розробка фундаментальних основ метрології.

Законодавча метрологія - розділ метрології, предметом якого є встановлення обов’язкових технічних і юридичних вимог до застосування одиниць фізичних величин, еталонів, методів і засобів вимірювання, направлених на забезпечення єдності і необхідності точності вимірювань в інтересах суспільства.

Практична метрологія - розділ метрології, предметом якого є питання практичного застосування розробок теоретичної метрології і положень законодавчої метрології.

Вимірювальна техніка - галузь науки і техніки, предметом якої є вивчення методів, розробка і створення засобів для отримання дослідним шляхом інформації про величини, які характеризують властивості і стани об’єктів дослідження.

Інформаційно-вимірювальна технологія - сукупність методів, виробничих і програмно-технологічних засобів, що об’єднані в технологічний ланцюг, який забезпечує збір, зберігання, обробку, подання і розповсюдження вимірювальної інформації.


Статистика сайту

Зі статистикою відвідуваності сайту можна ознайомитись на сервісі статистики:

Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки (ІВТ) виконує підготовку студентів:
галузь знань АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (шифр галузі - 15)
спеціальність МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА (шифр спеціальності - 152)
спеціалізація МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА,
відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 216 від 29 квітня 2015 року «Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». Постанова чинна з 1 вересня 2015 рокуПро кафедру та спеціальність

ІСТОРІЧНА ДОВІДКА

1945

Професор А. Д. Нестеренко, завідуючий відділом інституту електродинаміки АН УРСР, в 1945 році заснував і очолив в Київському політехнічному інституті кафедру електроприладобудування. Протягом перших десяти років свого існування кафедра виконувала науково-дослідні роботи по розробці вимірювальних пристроїв, які використовувалися для перевірки приладів, що виготовлялися на заводі «Точелектроприлад» (м. Київ), а також для перевірки високоточних приладів придбаних державою за кордоном.

1954

Кафедра почала підготовку фахівців за новою спеціальністю – електровимірювальна техніка.

1955

Кафедру очолив доцент П. П. Орнатський. Серед студентів того періоду, які активно займались науковими дослідженнями - сьогодні відомі фахівці, зокрема професори - Ю.О. Скрипник, С.Г. Таранов, Ю.М. Туз (завідуючий кафедрою автоматизації експериментальних досліджень ФАКС НТУУ «КПІ»), С.М. Маєвський , В.Д. Ціделко (завідуючий кафедрою інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС НТУУ «КПІ») та інші.

Початок 60-х

Науково-дослідні роботи, які виконувалися кафедрою сформувалися в п’ять основних наукових напрямки:
  - цифрова фазометрія (проф. С.М. Маєвський);
  - вимірювальні пристрої періодичного порівняння для високоточної індикації фазових кутів та інших цілей (проф. Ю.О. Скрипник);
  - вимірювальні перетворювачі струмів та напруг і цифрові вольтметри діючих значень для широкого частотного діапазону (проф. Ю.М. Туз);
  - інформаційно-вимірювальні системи, комплекси та фундаментально-вимірювальні перетворювачі (проф. В. Д. Ціделко);
  - прилади і системи вимірювання характеристик випадкових сигналів та методологія вимірювання (проф. П. П. Орнатський).

1962

Кафедра електроприладобудування реорганізовано в нову кафедру - кафедру інформаційно-вимірювальної техніки.

1984

Кафедру інформаційно-вимірювальної техніки очолив д.т.н. професор В. Д. Ціделко.

1993

Науково-дослідна частина кафедри реорганізована в науково-дослідний інститут експериментальної інформатики і метрології (НДІ ЕІМ), який очолив професор В. Д. Ціделко. На кафедрі були розроблені унікальні системи для вимірювання кріогенних температур в системі «Токамак», при випробуванні ракетної техніки та турбін двигунів, вимірювальні комплекси для технологічних доводок підводних човнів, пересувна вібродіагностична лабораторія та ін..

За час існування кафедра підготувала понад 4000 інженерів і 90 магістрів, 8 докторів і понад 100 кандидатів технічних наук. Випускники кафедри: Нікіфоров А.Л. - генеральний директор НВО ім. С.П. Корольова; Заболотний В.В., Назаренко Г.З., Арутін А.А. та ін. стали головними інженерами підприємств та науково-дослідних інститутів; Згурський В.А. - мер м. Києва з 1979 р. до 1990 р.; Маєвський С.М. – проректор КПІ.

Сьогодні кафедра інформаційно-вимірювальної техніки та науково-дослідний інститут експериментальної інформатики і метрології - сучасний навчально-науковий комплекс, який забезпечує навчальну і наукову базу для отримання базової і повної вищої освіти, навчання в аспірантурі і докторантурі, проведення наукової роботи аспірантами та докторантами.

Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки є базовою для підготовки фахівців із спеціальності «Метрологія та вимірювальна техніка». На кафедрі працює 2 професори, 6 доцентів, 5 старші викладачі та 7 асистентів.

© 2010-2018  Кафедра ІВТ, факультет АКС, НТУУ «КПІ». Використання будь-якої частини даного Web-сайту передбачає обов’язкове посилання на нього