Головна     Абітурієнту     Навчання     Дослідження     Кар'єра     Контакти
http://imt-career.kpi.ua >> Абітурієнту >> Магістратура >> ...

Підготовка здобувачів вищої освіти

15 АВТОМАТИЗАЦІЯ та ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
152 МЕТРОЛОГІЯ та ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
МЕТРОЛОГІЯ та ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Довідкова інформація

Метрологія - наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності і способах досягнення необхідної точності.

Теоретична метрологія - розділ метрології, предметом якого є розробка фундаментальних основ метрології.

Законодавча метрологія - розділ метрології, предметом якого є встановлення обов’язкових технічних і юридичних вимог до застосування одиниць фізичних величин, еталонів, методів і засобів вимірювання, направлених на забезпечення єдності і необхідності точності вимірювань в інтересах суспільства.

Практична метрологія - розділ метрології, предметом якого є питання практичного застосування розробок теоретичної метрології і положень законодавчої метрології.

Вимірювальна техніка - галузь науки і техніки, предметом якої є вивчення методів, розробка і створення засобів для отримання дослідним шляхом інформації про величини, які характеризують властивості і стани об’єктів дослідження.

Інформаційно-вимірювальна технологія - сукупність методів, виробничих і програмно-технологічних засобів, що об’єднані в технологічний ланцюг, який забезпечує збір, зберігання, обробку, подання і розповсюдження вимірювальної інформації.


Статистика сайту

Зі статистикою відвідуваності сайту можна ознайомитись на сервісі статистики:

Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки (ІВТ) виконує підготовку студентів:
галузь знань АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (шифр галузі - 15)
спеціальність МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА (шифр спеціальності - 152)
спеціалізація МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА,
відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 216 від 29 квітня 2015 року «Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». Постанова чинна з 1 вересня 2015 рокуПро кафедру та спеціальність

Освітньо-кваліфікаційний рівень - МАГІСТР

Вступ до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра здійснюється на підставі диплому про базову вищу освіту та результатів фахових іспитів.

Форма навчання – денна за державним замовленням, або на платній основі.

Строк навчання – 1 рік 10 місяців.

Студент, який закінчує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на кафедрі ІВТ НТУУ «КПІ» отримує повну вищу освіту в галузі знань Автоматизація та приладобудування (шифр галузі - 15) за спеціальністю Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (шифр спеціальності - 152) та здобуття кваліфікації магістр за спеціалізацією Метрологія та вимірювальна техніка.

Диплом магістра надає права:
  - Академічні права (подальше професійне навчання) – вступ і навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ», або будь-якого іншого вищого навчального закладу чи академічного інституту.
  - Професійні права – робота згідно з кваліфікацією.

Більше інформації в розділі Кар’єра >>

Умови вступу на навчання

Вищі навчальні заклади самостійно визначатимуть мінімальне значення кількості балів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

Більше інформації на сайті Міністерства освіти та науки України за посиланням >>

В термінах щодо вступу можливі зміни. Будь ласка слідкуйте за термінами на сайтах приймальної комісії НТУУ "КПІ".

Більше інформації на сайті НТУУ "КПІ" за посиланням >>

та сайті приймальної клмісії НТУУ "КПІ" за посиланням >>

© 2010-2018  Кафедра ІВТ, факультет АКС, НТУУ «КПІ». Використання будь-якої частини даного Web-сайту передбачає обов’язкове посилання на нього